zaterdag, maart 2, 2024

Opleiding

Om mee te doen aan dit project heeft u twee mogelijkheden:

1)    U bent reeds in het bezit van het certificaat AED-bediener en kunt dus ook al reanimeren
ga naar de website van HartslagNu.nl en meld u aan als vrijwilliger.

Hoe werkt HartslagNu ?
Op een bepaalde locatie wordt iemand onwel. Omstanders bellen direct 112 en de meldkamer schakelt de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan. Bij verdenking van een acute circulatiestilstand alarmeert de meldkamer opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Het alarmeringssysteem van HartslagNu zoekt op postcode de dichtstbijzijnde vrijwilligers.

De vrijwilligers die in een straal van 500m wonen ontvangen een oproep om naar het slachtoffer toe te gaan en indien nodig te starten met reanimeren. Vrijwilligers die binnen een straal van 1km wonen ontvangen een oproep om naar een AED-locatie te gaan en de AED mee te nemen naar het slachtoffer. Als u zo’n sms-bericht ontvangt en u besluit in actie te komen dan moet u hierop antwoorden door Ja  of een andere letter (GEEN leestekens) terug te sms-en. Wanneer genoeg mensen zich melden, informeert het systeem de andere vrijwilligers dat er voldoende mensen zijn en dat zij niet meer in actie hoeven komen.

2)    U kunt nog niet reanimeren, maar wilt dat wel graag leren
Meld u aan bij onze Coördinator Opleidingen via het volgende e-mailadres:
organisatie@AEDHeemskerk.nl

Wat houdt zo’n opleiding in ?
Tijdens de cursus leert u een Automatische Externe Defibrillator (AED) bedienen. Omdat het AED-apparaat slechts ‘elektrische schokken’ kan geven, is het noodzakelijk dat de AED-bediener ook leert hoe een slachtoffer gereanimeerd moet worden en wat u moet doen wanneer de reanimatie of het ‘schokken’ succes heeft. Daarom zult u ook les krijgen in hartmassage en beademen en het slachtoffer draaien in de stabiele zijligging. U zult één dagdeel (vier uren) kwijt zijn om deze onderdelen onder de knie te krijgen. Tijdens deze les zult u door de docent worden beoordeeld op uw vaardigheden en er wordt, mits u hiervoor slaagt, een officieel reanimatie-certificaat aangevraagd.

Zijn er voorwaarden waaraan u moet voldoen ?
Om aan deze opleiding mee te kunnen doen heeft de Stichting AED Heemskerk een aantal voorwaarden opgesteld, te weten:

  • men dient in staat te zijn om minimaal 15 minuten achter elkaar op de knieën te zitten en werken
  • men dient tenminste 18 jaar oud te zijn
  • men dient bereid te zijn de mobiele telefoon ‘altijd’ aan te hebben (alles binnen het redelijke natuurlijk)
  • nadat men, via de Stichting het certificaat AED-bediener heeft behaald, dient men zich aan te melden bij HartslagNu.

Ook mensen die niet in Heemskerk wonen, maar er wel geruime tijd op een werklocatie aanwezig zijn kunnen zich aanmelden voor deze opleiding. Het is dan natuurlijk wel zo dat u van uw werkgever toestemming moet hebben om direct de werkvloer te verlaten in het geval zich een melding voordoet.

Zijn er kosten aan verboden ?
Wij kunnen de opleiding gratis aanbieden aan mensen die AED/reanimatie vrijwilliger in Heemskerk willen worden. Voor meer informatie verwijzen je door naar onze facebookpagina.

Welke gegevens heeft de opleidingscoördinator nodig ?
De Stichting schrijft u in bij het Cursus Management Systeem (CMS) van de Europese Reanimatie Councel (ERC). Deze instantie verstrekt de certificaten. Om u te kunnen inschrijven hebben wij de volgende gegevens nodig: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Verder is het voor het inplannen van de cursussen wel handig om te weten op welke avond(en) in de week u NIET kunt.

Wacht niet langer   –   meld u vandaag nog aan !