zaterdag, maart 2, 2024

Nazorg & Aansprakelijkheid

Nazorg & Aansprakelijkheid

Nazorg
Een reanimatie kan door de hulpverlener als schokkend worden ervaren. Een schokkende ervaring hoeft echter nog geen ‘trauma’ te worden. Goede eerste opvang en nazorg kan daarbij van belang zijn. Iemand die ‘de onbekende ander’ helpt verdient het om goede opvang en nazorg te krijgen. Helpen van een ander moet, als het even kan, niet leiden tot problemen bij de hulpverlener.Stichting AED Heemskerk heeft de opvang van haar vrijwilligers goed geregeld door een overeenkomst te sluiten met de nazorgpraktijk van ‘Hans van Klink psychosociale ondersteuning’ (zie www.traumapoli.com)Na iedere inzet bij een reanimatie wordt de betrokken vrijwilliger bevraagd over het ‘impact’ van zijn ervaringen. Dit kan aanleiding zijn tot een doorverwijzing voor een (telefonisch-) consult met Hans van Klink. Dit is voor de vrijwilliger gratis en vrijblijvend. Dit consult zal vooral bestaan uit een uitleg (‘psycho-educatie’) over de gevolgen van een traumatische ervaring en uitgelegd zal worden dat bepaalde verschijnselen (schrik, tijdelijke slaapstoornissen, ontregelde emoties) NORMALE reacties zijn op ABNORMALE gebeurtenissen. In de kern gaat het dus om ‘aanhoren’, ‘geruststellen’ en ‘uitleggen’; en het mobiliseren van de persoonlijke veerkracht van mensen.In die gevallen waar wat uitgebreider nazorg nodig is, kan Hans van Klink doorverwijzen óf een nazorg-aanbod doen.Voor info: zie de website, of mail naar thuistherapeut@gmail.com, of bel naar 06-39596878

Aansprakelijkheid
Kan ik aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan het slachtoffer?

Het is vrijwel onmogelijk om aansprakelijk te worden gesteld bij een reanimatie tenzij er sprake is van moedwillig het slachtoffer letsel te hebben bezorgd. Specifiek volgens artikel 436 van het wetboek van strafrecht bent u gevrijwaard voor aansprakelijkheid als u datgene wat u geleerd hebt ook toepast in een noodsituatie.

Daarnaast is er de wet BIG. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in april 2002 opdracht gegeven via een Algemene Maatregel van Bestuur de Wet BIG zodanig te wijzigen dat het gebruik van de AED door leken is toegestaan. Dit om de burgerhulpverlener (lekenhulpverlener) te beschermen.

Kan ik aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan bezittingen van derden?
Ja, dat is mogelijk. Mocht u tijdens de hulpverlening per ongeluk iets beschadigen, dan kan de eigenaar u aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade. In de praktijk zal dit echter niet snel gebeuren. Elk burgerhulpverlener valt onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Heemskerk. Dit houdt in dat alle schade bij een reanimatie (U stoot een vaas om in de woning van het SO bijv) door de gemeente zal worden vergoed.